•  
Trở về Quadra
Màu sắc (LS0)
Mã tham chiếu 32638LS0
EAN 4005176873461

Mô tả sản phẩmBản vẽ kích thước

(LS0) Xem

Bản vẽ tương quan/danh sách linh phụ kiện

(LS0) Xem

Sơ đồ lưu lượng áp lực nước

(LS0) Xem