•  
Trở về Quadra
Màu sắc (KS0)
Mã tham chiếu 32637KS0
EAN 4005176847592

Mô tả sản phẩmBản vẽ kích thước

(KS0) Xem

Bản vẽ tương quan/danh sách linh phụ kiện

(KS0) Xem

Sơ đồ lưu lượng áp lực nước

(KS0) Xem