•  
Trở về Grohtherm 3000
bath tubshower
Màu sắc (000)
Mã tham chiếu 34185000
EAN 4005176804700

Mô tả sản phẩmBản vẽ kích thước

(000) Xem

Bản vẽ tương quan/danh sách linh phụ kiện

(000) Xem

Sơ đồ lưu lượng áp lực nước

(000) Xem

Bản vẽ CAD

2D DWG-Data (000) Tải về
2D DXF-Data (000) Tải về
3D DXF-Data (000) Tải về

Các video về sản phẩm