•  
Trở về Hệ thống thùng nước âm tường Rapid SL
Màu sắc (001)
Mã tham chiếu 39112001
EAN 4005176359262

Mô tả sản phẩm



Bản vẽ kích thước

(001) Xem

Bản vẽ tương quan/danh sách linh phụ kiện

(001) Xem

Sơ đồ lưu lượng áp lực nước

(001) Xem

Tải về file PDF

Hướng dẫn lắp đặt Tải về

Bản vẽ CAD

2D DWG-Data (001) Tải về
2D DXF-Data (001) Tải về
3D DXF-Data (001) Tải về

BIM Data

BIM-Data in Revit format Tải về