•  
Trở về Tempesta Head Showers
headshowerheadshower setheadshower arm
Màu sắc (000)
Mã tham chiếu 27851000
EAN 4005176917363

Mô tả sản phẩmBản vẽ kích thước

(000) Xem

Tải về file PDF

Hướng dẫn lắp đặt Tải về