•  
Trở về Tempesta Head Showers
Màu sắc (000)
Mã tham chiếu 27575000
EAN 4005176895739
Sản phẩm này đã bỏ mẫu.

Mô tả sản phẩmBản vẽ kích thước

(000) Xem

Bản vẽ tương quan/danh sách linh phụ kiện

(000) Xem

Sơ đồ lưu lượng áp lực nước

(000) Xem

Bản vẽ CAD

2D DWG-Data (000) Tải về
2D DXF-Data (000) Tải về
3D DXF-Data (000) Tải về