•  
Trở về Tempesta Head Showers
headshowerheadshower setheadshower arm
Màu sắc (000)
Mã tham chiếu 27295000
EAN 4005176866234

Mô tả sản phẩmBản vẽ tương quan/danh sách linh phụ kiện

(000) Xem

Sơ đồ lưu lượng áp lực nước

(000) Xem