•  
Trở về Euphoria Head Showers
Màu sắc (EN0)
Mã tham chiếu 27239EN0
EAN 4005176854330

Mô tả sản phẩmBản vẽ kích thước

(EN0) Xem

Sơ đồ lưu lượng áp lực nước

(EN0) Xem

Tải về file PDF

Care Instructions Tải về