•  
Trở về Trigger Spray
Màu sắc (000)
Mã tham chiếu 26329000
EAN 4005176332128

Mô tả sản phẩmBản vẽ kích thước

(000) Xem

Sơ đồ lưu lượng áp lực nước

(000) Xem

Tải về file PDF

Hướng dẫn lắp đặt Tải về

Bản vẽ CAD

3D DXF-Data (000) Tải về