•  
Trở về GROHE Eurosmart Bathroom
Màu sắc (000)
Mã tham chiếu 39143000
EAN 4005176319464

Mô tả sản phẩm