•  
Trở về Grohtherm Cube
bath tubshowerAccessory Bath
Màu sắc (000)
Mã tham chiếu 34488000
EAN 4005176940620

Mô tả sản phẩmBản vẽ kích thước

(000) Xem

Sơ đồ lưu lượng áp lực nước

(000) Xem

Tải về file PDF

Care Instructions Tải về
Hướng dẫn lắp đặt Tải về

Bản vẽ CAD

3D DXF-Data (000) Tải về