•  

New GROHE Pro App

Phiên bản New Grohe Pro App cho máy tính bảng mang đến giải pháp thông minh cho các chuyên gia. Bạn có thể truy cập thông tin và dịch vụ cần thiết- thậm chí ngay cả khi không online.

Tra cứu và khám phá

  • Tra cứu catalogue cho phòng tắm và nhà bếp
  • Tìm hiểu thông tin sản phẩm chi tiết cho các dòng sản phẩm hiện tại và quá khứ.
  • Cập nhật thông tin linh phụ kiện.

Dịch vụ và hỗ trợ

  • Xem video hướng dẫn lắp đặt
  • Tham khảo các câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp.
  • Tư vấn thông tin bảo trì
  • Xem brochure mới nhất
Catalogue sản phẩm
Tra cứu sản phẩm
Brochures
Chi tiết sản phẩm

App mới hiện có tại iTunes và Android Play Store

iPad is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.
Android and Google Play are trademarks of Google, Inc.