•  

Notepad

Notepad là gì?

Sử dụng notepad, bạn không chỉ dễ dàng lưu trữ thông tin sản phẩm trên notepad ảo, mà còn là công cụ hữu ích giúp lưu trữ và quản lý danh mục sản phẩm của một dự án một cách dễ dàng. Bạn có thể kiểm tra sản phẩm được chọn có sẵn trong tồn kho, download bảng chào giá, danh mục sản phầm duới định dạng Word, Excel hay PDF. Hay nói một cách khác, sử dụng notepad sẽ đơn giản hóa và tiện lợi hóa những gì bạn muốn thông qua thế giới sản phẩm GROHE.

Notepad hoạt động như thế nào?

Thật đơn giản! Chúng tôi sẽ giải thích những bước chính.