•  
Trở về tổng quan dự án
Project

Tạo bảng báo giá theo mẫu riêng của bạn

1. Chọn sản phẩm
Tất cả sản phẩm trong notepad của bạn sẽ được đưa vào bảng báo giá
Nếu bạn nhấn và giữ chuột vào một sản phẩm, bạn có thể di chuyển sản phẩm đó lên hoặc xuống để thay đổi thứ tự
Chủng loại mặc định
Thêm vào
 
 
2. Chọn kiểu mẫu trình bày
Bạn có thể chọn kiểu trình bày cho bảng báo giá riêng của mình.
3. Chọn nội dung bảng báo giá
Chọn thông tin cho vào bảng báo giá.
project project
project project
4. Thêm thông tin liên lạc của bạn
Nhập tên, tiêu đề & địa chỉ của bạn.
5. Chọn định dạng tập tin xuất ra
Bạn có thể chọn nhiều định dạng khác nhau cùng một lúc.
project project project