•  

Notepad của tôi

Lựa chọn một trong các chức năng này của notepad

Tạo PDF catalogue
Tạo catalogue sản phẩm dưới định dạng PDF.
Yêu cầu sản phẩm trong notepad
Tải về thông tin sản phẩm
Tải về tập tin 2D & 3D CAD, hình ảnh sản phẩm, bản vẽ kích thước.
Yêu cầu sản phẩm trong notepad

Sản phẩm trong notepad của tôi

Chủng loại mặc định
Bạn chưa chọn sản phẩm nào để đưa vào notepad. Thêm sản phẩm vào notepad.
Fallback
Chọn sản phẩm
Chọn sản phẩm bạn cần cho dự án và lưu vào notepad cá nhân. Bạn có thể cùng lúc quản lý nhiều dự án.
Tìm hiểu thêm
Fallback
Quản lý sản phẩm
Tải sản phẩm dưới định dạng PDF hay tải hình ảnh và file CAD. Bạn cũng có thể tự tạo bảng báo giá theo nhu cầu.
Tìm hiểu thêm