•  

İçme Suyu Kaynağının Planlanması
Standartlar ve Kurallar

Sağlık sektöründe içme suyu kaynağının planlanması, yapımı ve çalıştırılmasıyla ilgili en önemli mevzuatın listesi
"IFSG


ArbStättV


TrinkwVDIN EN 806-1...4DIN EN 1717


DIN 1988 1...8
VDI 6023 Sayfa 1DVGW W 551 Bilgi sayfasıDVGW W 553 Bilgi sayfasıRKIZVSHK"
Bulaşıcı İnsan Hastalıklarının Önlenmesi ve Mücadele Edilmesiyle İlgili Yasa (Infektionsschutzgesetz - IfSG)

İşyeri Yönetmeliği (Arbeitsstättenverordnung - ArbStättV)

İnsanlarınTüketimi için Su Kalitesi Mevzuatı (Almanya İçme Suyu Yönetmeliği -- TrinkW 2001)

İnsanlar Tarafından Tüketilmek Üzere Su Aktarımı için Bina İçine Yapılacak Montajlarla İlgili Teknik Kriterler – EN 806-1…4'ün Almanca versiyonu

İçme Suyu Tesisatlarında İçme Suyunun Kirlenmeye Karşı Korunması ve İçme Suyunda Geriye Doğru Akışlara Karşı Güvenlik Önlemleriyle İlgili Genel Gereksinimler - DVGW Teknik Kriterleri; EN 1717:2000'in Almanca versiyonu

İçme Suyu Sağlama Sistemleri için Teknik Kriterler (TRWI) – DVGW'nin Teknik Kriterleri (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches -- Almanya Gaz ve Su Teknik Kurumu)

İçme suyu sağlama sistemlerinde hijyen – planlama, yürütme, çalıştırma ve bakım gereksinimleri

İçme suyu ısıtma sistemleri ve içme suyu boru sistemleri, lejyonelin büyümesini engellemek için teknik önlemler; içme suyu kaynağının planlanması, montajı, çalıştırılması ve yenilenmesi

Merkezi içme suyu ısıtma sistemlerinde dolaşım sistemlerinin boyutları

Hastane Hijyeni Yönetmeliği ve El Hijyeniyle İlgili Bulaşma Önleyici Öneriler

Alman Hıfzısıhha, Isıtma ve Hava Koşullandırma Federasyonu: prosedür sayfaları ve hidrolik basınç testi, başlatma ve hijyen için teknik ayrıntılar