•  

İçme Suyu Sisteminin Planlanması

İçme suyuyla ilgili yasaların amacı, insan sağlığını kirlenmiş içme suyunun zarar verici etkilerinden korumaktır. Bunun için saf ve içilebilir su sağlamak hedeflenmektedir. İçme suyu, üzerinde son kullanma tarihi olmayan ve çabuk bozulabilen bir gıdadır. Tüm içme suyu tesisatlarıyla ilgili yüksek düzeyli gereksinimlere ek olarak, tıp ve sağlık sektörleri tüm armatürler için zorlu hijyen ve çalışma standartları uygular.

Sağlık sektörünün, içme suyu kalitesiyle ilgili yüksek ihtiyaçları bulunmaktadır.

Sağlık sektöründe mümkün olan en yüksek kalitede içme suyu sağlanmasına verilen önem, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve içme suyunun işlenmesi ile ilgili gereksinimleri belirleyen Alman yasalarında da görülmektedir. Hijyenik standartların uygulanması konusunda Robert Koch-Institut görevlendirilmiştir ve bu kurumun resmi tavsiyeleri (“Krankenhausrichtlinien” veya “hastane kuralları” olarak adlandırılır) teknik konularla ilgili yasalarda da dikkate alınır. Çalışanların su kullanımları dikkate alındığında ilgili sağlık ve güvenlik standartları, yasaların belirlenmesi sürecinde de önemli bir rol oynamaktadır. ""21 Mayıs 2001 Tarihli İçme Suyu Mevzuatı Değişikliğiyle İlgili Mevzuat“, Avrupa İçme Suyu Yönergesi'nin Alman hukukundaki uygulaması olarak 28 Mayıs 2001 tarihinde Almanya'da yayınlanmıştır. İçme Suyu Mevzuatı (TrinkwV 2001), 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yeni mevzuat, içme suyu sağlama sistemleriyle ilgili birkaç önemli değişikliği içerir:
  • Kapsamı nihai bataryanın mevzuatla uyumluluğuna kadar gidecek şekilde genişletilmiş ve böylece bir binadaki içme suyu sağlama sistemlerinde kaliteyi koruma görevi artık sistemin sahibinin veya işleticisinin sorumluluğu haline gelmiştir.
  • Yağmur suyunun ve endüstriyel suyun kullanımı için işletilen yeni veya mevcut sistemlerin artık Almanya Kamu Sağlığı Dairesi'ne bildirilmesi gerekmektedir.
  • İçme suyu kalitesiyle ilgili daha zorlu şartlar
  • Belirli tipte sular için özel maddeler gereklidir (ayrıca bkz: DIN 50930 Bölüm 6).
  • Örneğin, lejyonella veya pseudomonadaceae enfeksiyonunun ortaya çıkması üzerine kimyasal veya mikrobiyolojik kirlenmede maksimum sınırların aşılması durumunda işleticinin Alman Kamu Sağlığı Dairesi'ne bildirimde bulunma görevi,
  • İçme suyu kaynağının, özellikle de herkesin kullanımı için su sağlayan sistemlerin daha fazla izlenmesi.
  • İçme suyu sistemlerini kullananların, dezenfektanlar eklenmesi gibi su arıtma işlemleri konusunda bilgilendirilmeleri gerekir.
  • Bir binadaki tesisatta içme suyunun kalitesini sağlama sorumluluğu artık işleticiye aittir.


Alman İçme Suyu Mevzuatı 4. Bölüm, dağıtılacak herhangi bir içme suyunun mevzuatta belirtilen mikrobiyolojik ve kimyasal parametrelerle uyumlu olduğu öngörüsüne dayalı olarak uygulanmaktadır. Ayrıca suyun tedariğinin, arıtılmasının ve dağıtımının genel olarak kabul gören bir dizi teknik kritere uygun olmasını da öngörür. Bir evdeki veya kuruluştaki tesisatın, su dağıtımının son aşamasını oluşturduğu düşünülür.

Burada listelenen standartların ve bilgi sayfalarının; içme suyu kaynağının planlanması, kurulması ve işletilmesine ilişkin olarak belirlenmiş teknik kriterler olduğu düşünülür. Teknik kriterlerini güncellemek ve ilgili Avrupa standartlarını uygulamak için Almanya DIN Standartları Su Standartları Kurulu, içme suyu sağlama sistemleriyle bağlantılı tüm standartları revize ve konsolide etmeye karar vermiştir. Ayrıca, bunları bir dizi başka önemli değişiklik de takip edecektir. İçme suyu sağlama sistemlerindeki sağlıkla ilgili tehlikeler, çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Fiziksel değişiklikler, örneğin soğuk su aralığında sıcaklıkların artırılmasını içerir.

Kimyasal değişiklikler, metal iyonu konsantrasyonlarının artırılması olarak belirtilir ve durağanlık, mikrobiyolojik değişikliklerin bir işaretidir. Bu bağlamda bazı önemli konular, belirli bir özel uygulamanın profesyonel olarak planlanması, doğru ürünlerin ve malzemelerin seçilmesi, tesisat montajlarında kusursuz işçilik ve sistemin amacına uygun kullanılmasıdır. Önemli roller bir yanda hizmet ve bakım personeli tarafından, diğer yanda işletim personeli ve kullananlar tarafından üstlenilmektedir. İkinci rol, sonuç olarak yalnızca işletici tarafından üstlenilebilir.

Standartlar ve Kurallar