•  

Öngörülü ve sürdürülebilir üretim

Dünyadaki tüm GROHE üretim tesisleri, çevresel yönetim, sağlık ve güvenlikle ilgili çok sıkı standartlara göre çalışmaktadır.

Sürdürülebilirlik, GROHE gibi uluslararası bir şirket için birçok bakımdan önemlidir ve üretimde enerjinin verimli kullanılması bunlardan birisidir. Almanya'da üç ve yurt dışında üç üretim tesisi işleten Grohe AG, ürünlerini mümkün olduğunca sürdürülebilir bir şekilde üretmeye ve bu arada ekonomik konuları da dikkate almaya kararlıdır. Bu çabanın bir parçası olarak GROHE; çevre, sağlık ve güvenlikle ilgili tüm gereksinimleri karşılamak için tüm iş akışını ve üretim süreçlerini sürekli olarak iyileştirmektedir.


Sıhhi tesisat donanımları alanında dünya lideri bir üretici olan GROHE, tüm endüstri için bir rol model olarak hareket etmektedir ve günümüzün ekolojik, ekonomik ve sosyal güçlüklerine proaktif bir yaklaşım getirmektedir. Dünyadaki tüm GROHE üretim tesisleri, çevresel yönetim, sağlık ve güvenlik konularında merkezi olarak yayınlanan organizasyon kurallarına ve prosedürlerine tabidir. Yerel uyumluluk, yüksek önceliklidir ve düzenli olarak yapılan iç ve dış EHS (çevre, sağlık, güvenlik) denetimleriyle doğrulanmaktadır. Avrupa'daki tüm merkezi birimler ve üretim tesisleri, 2003 yılından beri çevresel yönetim sistemlerine ilişkin önde gelen uluslararası standart olan ISO 14001 standardı onaylıdır; Klaeng'daki Thai Fabrikası da 2004 yılında aynı standart için onay almıştır. Şirketin kalite yönetim sistemi 1992 yılından beri ISO 9001 onaylıdır. 2011 Kasım ayında, Almanya, Portekiz ve Tayland'daki tüm GROHE üretim tesisleri, mesleki sağlık ve güvenlik sistemleri için dünyanın önde gelen standardı olan OHSAS 18001:2007 onayını almıştır.

Çevre konusundaki çalışmalar

Üretim tarafında; çevresel odaklanma, enerji ve kaynak verimliliği, atıkları azaltma, yüksek geri dönüşüm oranları, düşük su tüketimi ve iklim koruması üzerindedir. GROHE, karbon ayak izini hesaplamaya 2007 yılında başlamıştır. Bu çaba başlangıçta tüm üretim tesislerini kapsadı, fakat 2010 yılında lojistik süreçlerini de kapsayacak şekilde genişledi; 2011 yılında GROHE, dünya genelindeki dağıtım şirketlerinin karbon ayak izini de hesaplamaya başladı.

GROHE Group, yıllar boyunca geri dönüşüm oranlarını artırdı. Bu durum, özellikle uluslararası üretim tesislerinde geçerli oldu. Armatür döküm süreçlerinde üretilen ıskartanın neredeyse tamamı yeniden kullanılır veya eritilir ve şirket içinde geri dönüştürülür. Hemen hemen tüm ıskarta, tıraşlama atıkları, cüruf ve kalıp kanalları eritilebilir ve anında üretim sürecine geri dönüştürülebilir. Döküm sürecinde atık olarak ortaya çıkan plastik parçalar genellikle granüle edilerek yeniden aynı makineye beslenir.

GROHE'deki satın alma birimleri, sürdürülebilirliğe büyük önem verir. Satın alma birimlerinin bu yaklaşımı, GROHE Tedarikçi Davranış Kuralları'na dayalıdır. Tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar tarafından uyumluluk taahhütleriyle desteklenen çeşitli tedarikçi derecelendirme ve denetim şemaları imzalanması şarttır. Bu belgeler tedarikçileri çevre koruması, sağlık ve güvenlik konularında GROHE standartlarına uymaya zorlar.

Enerji ve kaynak verimliliği yalnızca günlük kullanımda değil, üretim aşamasında da GROHE ürünlerinin önemli özellikleridir. Şirket içinde benimsenen yeni süreçler ve teknolojiler, kaynak kullanımında önemli azalmalar sağlamıştır. Ekolojiye yatırım yapmak çoğu zaman ekonomik avantajlar da sağlar. Bu durum, örneğin yeni yağ temizleme ünitesinin yanı sıra ısı geri kazanımı sistemlerinin de kurulmasının ardından gaz tüketiminin yaklaşık %20 oranında azaldığı Hemer'deki GROHE fabrikasında açıkça görülmektedir. Aynı zamanda, fabrika açık alan aydınlatma sisteminin modernizasyonu ile birlikte genel bir kompresör kontrol sisteminin kurulması sayesinde, yıllık elektrik tüketimi de yaklaşık %20 azaltılmıştır.

Kalıba döküm işlemi, armatür üretiminin temel bir parçası olmayı sürdürmektedir ve metalleri üretmek için gerekli enerji tüketimi, çevre açısından önemli sorundur. GROHE, atık ısı geri kazanımı yoluyla bu süreçte kullanılan enerji yoğunluğunu önemli ölçüde azaltmıştır. GROHE ayrıca armatürlerin pirinç içeriğinin azaltılmasına yardımcı olmak için çeşitli programları da uygulamaya koymuştur; sonuç olarak, tek kumandalı bir lavabo bataryasının ağırlığı %30 azalmıştır.

Temiz su üzerine odaklanma

GROHE evreninin suyla var olduğu düşünülürse kirlilik kontrolü, şirketin tüm düzeylerinde büyük öneme sahiptir. Almanya'nın su atıkları ve hava kirliliği konularında uyguladığı sıkı sınırlamalar, uluslararası üretim tesislerinde de uygulanmaktadır. Üretim süreçlerinde kullanılan soğutucu yağlayıcılar yoluyla su kirlenmesi riskinden kurtulmak için modern ve tutarlı izleme teknolojileri kullanılmaktadır. Klaeng'deki Thai Fabrikası'nda, atık suyu, fabrikalarda bulunan mikroorganizmaları kullanarak temizleyen su bitkisi tabanlı bir su arıtma tesisi kurmuştur. Hemer'deki GROHE Fabrikası'nda bulunan atık su deposu da kapsamlı bir şekilde modernize edilmiştir. Ek olarak şirket, diğer çevresel riskleri azaltmak için gerekli tüm önlemleri almaya devam etmektedir. Tüm üretim tesislerinin uygulanmaya hazır acil durum planları vardır, tahliye ve yangın tatbikatları yaparlar. Çalışanlar ayrıca kimyasal döküntü olması durumunda nasıl davranacakları konusunda da eğitilirler.

GROHE'de sürdürülebilir üretim, şirketin çevreyi koruma ve çalışanların sağlıkları ile güvenliklerini gözetme kararlılığıyla desteklenmektedir.

İlgili Bağlantılar