•  
กลับไปยัง Veris
wash basinshowerbath tubmultiple and central fittingsbidetWCAccessory BathClassic Tap and Valve
สี (KS0)
อ้างถึง 38915KS0
EAN 4005176897108

Product descriptionDimensional drawings

(KS0) แสดง

แสดง drawing /รายการอะไหล่

(KS0) แสดง

PDF Download

Care Instructions ดาว์นโหลด
ข้อมูลทางเทคนิคสินค้า ดาว์นโหลด

Computer Aided Design (CAD)

2D DWG-Data (KS0) ดาว์นโหลด
2D DXF-Data (KS0) ดาว์นโหลด