•  
กลับไปยัง Veris
wash basinshowerbath tubmultiple and central fittingsbidetWCAccessory BathClassic Tap and Valve
สี (000)
อ้างถึง 27188000
EAN 4005176842160

Product descriptionDimensional drawings

(000) แสดง

PDF Download

Care Instructions ดาว์นโหลด
ข้อมูลทางเทคนิคสินค้า ดาว์นโหลด

Computer Aided Design (CAD)

2D DWG-Data (000) ดาว์นโหลด
2D DXF-Data (000) ดาว์นโหลด
3D DXF-Data (000) ดาว์นโหลด