•  
กลับไปยัง GROHE Blue Pure
สี (000)
อ้างถึง 40699000
EAN 4005176994081

Product description