•  
กลับไปยัง Kensington
wash basinshowerbath tubmultiple and central fittingsbidetPressure Balance ValveAccessory BathClassic Tap and Valve
สี (EN0)
อ้างถึง 25074EN0
EAN 4005176818813

Product descriptionแสดง drawing /รายการอะไหล่

(EN0) แสดง

Flow pressure diagram

(EN0) แสดง

PDF Download

ข้อมูลทางเทคนิคสินค้า ดาว์นโหลด

Computer Aided Design (CAD)

2D DWG-Data (EN0) ดาว์นโหลด
2D DXF-Data (EN0) ดาว์นโหลด
3D DXF-Data (EN0) ดาว์นโหลด