•  
กลับไปยัง Tempesta Head Showers
สี (001)
อ้างถึง 28578001
EAN 4005176895975

Product descriptionDimensional drawings

(001) แสดง

Flow pressure diagram

(001) แสดง

PDF Download

Care Instructions ดาว์นโหลด

Computer Aided Design (CAD)

2D DWG-Data (001) ดาว์นโหลด
2D DXF-Data (001) ดาว์นโหลด
3D DXF-Data (001) ดาว์นโหลด