•  
กลับไปยัง Relexa Head & Side Showers
สี (000)
อ้างถึง 28270000
EAN 4005176124761

Product descriptionDimensional drawings

(000) แสดง

แสดง drawing /รายการอะไหล่

(000) แสดง

Flow pressure diagram

(000) แสดง

PDF Download

Care Instructions ดาว์นโหลด
ข้อมูลทางเทคนิคสินค้า ดาว์นโหลด