•  
กลับไปยัง Rainshower Next Generation Head Showers
สี (000)
อ้างถึง 27278000
EAN 4005176860843

Product descriptionแสดง drawing /รายการอะไหล่

(000) แสดง

Flow pressure diagram

(000) แสดง