•  
กลับไปยัง BauCurve
wash basinshowerbath tubbidetClassic Tap and Valve
สี (000)
อ้างถึง 31221000
EAN 4005176892776

Product descriptionDimensional drawings

(000) แสดง

แสดง drawing /รายการอะไหล่

(000) แสดง

Flow pressure diagram

(000) แสดง

PDF Download

ข้อมูลทางเทคนิคสินค้า ดาว์นโหลด