•  
กลับไปยัง BauCurve
wash basinshowerbath tubbidetClassic Tap and Valve
สี (000)
อ้างถึง 19583000
EAN 4005176889851

Product descriptionDimensional drawings

(000) แสดง

แสดง drawing /รายการอะไหล่

(000) แสดง

PDF Download

ข้อมูลทางเทคนิคสินค้า ดาว์นโหลด