•  
กลับไปยัง Grohtherm Cube
bath tubshowerAccessory Bath
สี (000)
อ้างถึง 34502000
EAN 4005176940798

Product descriptionDimensional drawings

(000) แสดง

Flow pressure diagram

(000) แสดง

PDF Download

Care Instructions ดาว์นโหลด
ข้อมูลทางเทคนิคสินค้า ดาว์นโหลด