•  
กลับไปยัง Grohtherm Cube
bath tubshowerAccessory Bath
สี (000)
อ้างถึง 34488000
EAN 4005176940620

Product descriptionDimensional drawings

(000) แสดง

Flow pressure diagram

(000) แสดง

PDF Download

Care Instructions ดาว์นโหลด
ข้อมูลทางเทคนิคสินค้า ดาว์นโหลด

Computer Aided Design (CAD)

3D DXF-Data (000) ดาว์นโหลด