•  

Tiráž

GROHE ČR s.r.o.
Antala Staška 510/38
140 00 Praha 4

IČ: 27565751
DIČ: CZ27565751

Tel.:  + 420 / 227 004 190
Fax: + 420 / 225 091 085

E-Mail: grohe-cz@grohe.com

GROHE ČR s.r.o. nepřebírá žádné závazky ani záruky za aktuálnost, správnost či úplnost zde poskytovaných informací.

GROHE ČR s.r.o. dále nepřebírá žádné záruky za ztráty způsobené využíváním nebo rozšiřováním těchto informací nebo mající souvislost s rozšiřováním/užíváním těchto informací. GROHE ČR s.r.o.si vyhrazuje právo uváděné informace kdykoliv doplňovat či měnit.

Copyright GROHE ČR s.r.o. Všechna práva vyhrazena: texty, obrázky, grafiky, zvuky, animace a videa jakož i jejich uspořádání na webových stránkách GROHE ČR s.r.o. podléhají ochraně autorských práv a dalším ochranným zákonům. Obsah webových stránek nesmí být kopírován, rozšiřován, měněn či zpřístupňován třetím stranám za komerčními účely.

Všechny ochranné známky a značky třetích stran případně se vyskytující na internetových stránkách plně podléhají ustanovením příslušných platných práv k ochranné značce a vlastnickým právům příslušného zapsaného vlastníka.


Riešenie sporov online
Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online, ktorá je k dispozícii na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spoločnosť GROHE sa nebude zúčastňovať riešenia sporov pred rozhodnutím príslušného zmierovacieho orgánu.