•  

GROHE SENSE GUARD: INTELIGENTNÝ OVLÁDAČ PRÍVODU VODY

Sleduje spotrebu, rozpoznáva mikronetesnosti a nebezpečenstvo mrazu v prípade prasknutého potrubia a automaticky uzatvorí prívod vody.
Snímanie prasknutého potrubia

Systém zistí prasknuté potrubia, uzatvorí prívod vody a odošle vám upozornenie.
AquaBlock

V prípade prasknutého potrubia môžete prívod vody uzatvoriť manuálne alebo automaticky.
Snímanie unikania kvapiek

Zistí unikanie kvapiek a okamžite vás na situáciu upozorní.

V prípade prasknutého potrubia systém GROHE Sense Guard okamžite uzatvorí prívod vody

Predstavte si to najhoršie, čo sa môže stať: potrubie praskne, pivnica sa zatopí, pleseň sa rozšíri po celých stenách, starožitný nábytok sa zničí a ... stačí!
Vďaka systému GROHE Sense Guard zareaguje AquaBlock ihneď po prasknutí potrubia a uzatvorí ventil a celý prívod vody.

Majte všetko pod kontrolou

Jediným pohľadom na svoj smartfón zistíte všetko potrebné: prívod vody sa uzatvoril, vďaka čomu nemusíte mať žiadne obavy.

Okrem toho vám systém GROHE Sense Guard v prípade rozpoznaného úniku vody okamžite odošle upozornenie prostredníctvom aplikácie GROHE ONDUS – bez ohľadu na to, či ide o mikronetesnosť alebo prasknuté potrubie.

Ako zabrániť mrazivému privítaniu

K škodám spôsobeným mrazom dochádza najmä v miestnostiach, ktoré nekontrolujete pravidelne – napríklad v pivnici – alebo vo víkendových domoch, ktoré sú väčšinou opustené.

Systém GROHE Sense Guard rozpozná teplotu vody na vstupe do domu a včas vás upozorní na nebezpečenstvo prieniku mrazu.

V kombinácii so snímačom GROHE Sense môžete monitorovať teplotu v každej miestnosti a zabrániť tomu, aby klesla príliš nízko.

Sledujte svoju spotrebu

Vyhnite sa prekvapeniam na konci roka... Konečne budete mať úplný prehľad o svojej spotrebe vody. Sledujte svoju aplikáciu a zistite, aká je vaša denná spotreba vody.
AJ NA DRUHEJ STRANE SVETA BUDETE MAŤ VŠETKO POD KONTROLOU

Každý pozná ten pocit: strávite celú dovolenku premýšľaním, či je doma všetko v poriadku. Vďaka systému GROHE Sense Guard prevezmete kontrolu nad haváriou len jediným stlačením tlačidla.

Hrozí, že sa stane nešťastie 
(my to však nedopustíme)

Prasknuté potrubie, ktoré je príčinou 65 % škôd spôsobených vodou v Nemecku – a obrovských nákladov. Systém GROHE Sense Guard rozpozná unikanie vody a okamžite uzatvorí prívod vody, čím zabráni zaplaveniu vašej domácnosti.
V dôsledku kvapkajúceho vodovodného kohútika, z ktorého uniká jedna kvapka za sekundu, môžete vyplytvať viac ako 11 000 litrov za rok. Toľko vody by stačilo na viac ako 180 cyklov sprchovania! Systém GROHE Sense Guard včas rozpozná dokonca aj malé úniky vody, takže môžete poruchu odhaliť a dať netesnosť opraviť.
Netesniace potrubie je spolu s netesniacimi vodovodnými kohútikmi, sprchami alebo toaletami príčinou 28 % škôd spôsobených vodou. Tieto netesnosti sú často minimálne a pretrvávajú celé roky, v dôsledku čoho postupne úplne premočia steny alebo podlahy a spôsobia rozsiahle škody. Systém GROHE Sense Guard včas rozpozná netesnosti, takže ich môžete skontrolovať a dať opraviť.
Zamrznuté potrubie, ku ktorému môže dôjsť v dôsledku dlhodobého pôsobenia mrazu, najmä v miestnostiach alebo domoch, ktoré často nenavštevujete ani nekontrolujete. Systém GROHE Sense Guard sníma teplotu vody a včas vás upozorní na nebezpečenstvo prieniku mrazu.

54 % DOMÁCNOSTÍ MÁ SKÚSENOSŤ SO ŠKODAMI SPÔSOBENÝMI VODOU*

* The ConsumerView, January 2017, Quantitative Assessment Europe
Get all the facts

                         SKVELÁ DETEKTÍVNA PRÁCA

Snímanie prasknutého potrubia

Rozpozná prasknuté potrubie, okamžite uzatvorí prívod vody a odošle vám upozornenie.
AquaBlock

V prípade prasknutého potrubia môžete prívod vody uzatvoriť manuálne alebo automaticky.
Snímanie unikania kvapiek

Zistí unikanie kvapiek a okamžite vás na situáciu upozorní.
Snímanie neobvyklého prietoku vody 

Rozpozná neobvyklú spotrebu vody a okamžite vás na situáciu upozorní.
Snímanie rizika mrazu 

Rozpozná, či môže pritekajúca voda spôsobiť zamrznutie, a okamžite vás na situáciu upozorní.
AquaAlarm

Dostávajte upozornenia na jednotlivé situácie prostredníctvom pulzujúceho červeného svetla, pípania, upozornení push alebo e-mailu.
AquaTrack

Presne sleduje vašu spotrebu vody.
NormallyOpen

Voda bude k dispozícii v prípade výpadku prúdu
AquaIQ

Adaptívny algoritmus zabezpečuje, že všetky upozornenia a činnosti sa dokonale prispôsobia spotrebe vašej domácnosti.
GROHE ONDUS

Jedna aplikácia na získanie prístupu k všetkým pripojeným výrobkom GROHE z vášho mobilného zariadenia a ich spravovanie.

                                   Read more