•  

Skôr, ako sa z jednej kvapky stane záplava.
Systém bezpečnostného monitorovania GROHE Sense.

Systém GROHE Sense monitoruje vlhkosť, rozpoznáva úniky vody, okamžite vás na to upozorní a uzatvorí prívod vody. 

Vychutnajte si inteligentné a komplexné zabezpečenie vodovodného systému vo svojej domácnosti, a to nepretržite.

Niekedy je voda zdrojom problémov.

Unikajúca voda, zapchatý odtok, prasknuté potrubie. Tak málo stačí, aby ste zrazu museli čeliť zničenej domácnosti a zničujúcim nákladom, ktoré sa môžu vyšplhať až do tisícok eur. Nehovoriac o tom, aký stres a zhon sa spája s odstraňovaním následkov škôd spôsobených vodou.

Možno si myslíte, že vám sa to nemôže stať.

Faktom však je, že každá druhá domácnosť má najmenej jednu skúsenosť so škodami spôsobenými vodou.

Škody spôsobené vodou majú mnoho stránok...

MÔŽE K NIM DÔJSŤ KEDYKOĽVEK A KDEKOĽVEK

K úniku vody môže dôjsť kdekoľvek v domácnosti – a kedykoľvek.
PRETEKY S ČASOM

Pri škodách spôsobených vodou sú v polovici prípadov zasiahnuté aj steny, pričom následkom je vznik plesní.
POZOR NA POTRUBIA

65 % škôd spôsobených vodou vzniká v dôsledku prasknutých alebo netesniacich potrubí.
KVAPKA, KTORÁ POLOŽÍ DOMÁCNOSŤ NA KOLENÁ 

Drobné úniky vody, ku ktorým dochádza nepozorovane v priebehu niekoľkých mesiacov alebo dokonca rokov, môžu spôsobiť rozsiahle škody.

Škody spôsobené vodou sú najčastejším problémom domácností

54 % domácností má skúsenosť so škodami spôsobenými vodou súvisiacimi s hlavnými rozvodmi.¹
65 % všetkých prípadov súvisí s potrubím.
93 % prípadov bolo možné škodám spôsobeným vodou predísť.3
V Európe sú priemerné náklady za odstraňovanie škôd spôsobených vodou 2 297 €*.28 % poistených domácností nezíska vôbec žiadnu náhradu škody. Domácnosti, ktorým sa podarí získať náhradu škody, dostanú len 61 % celkových nákladov.4
V roku 2015 došlo len v Nemecku k 1,1 milióna prípadov nahlásených škôd spôsobených vodou v súkromných domácnostiach.5
Už po 24 hodinách môže dôjsť k tvorbe plesní v dôsledku vlhkosti, ktoré sú príčinou problémov s dýchaním, astmy a alergií.6
1 The ConsumerView, January 2017, Quantitative Assessment Europe
2 The ConsumerView, May 2017, Quantitative Assessment Europe
3 ACE-Group: http://www.businesswire.com/news/home/20110404007195/en/ACE-Private-Risk-Services-Study-Identifies-Type
4 By German insurers: http://www.gdv.de/zahlen-fakten/schaden-und-unfallversicherung/wohngebaeudeversicherung
5 http://www.gdv.de/zahlen-fakten/schaden-und-unfallversicherung/wohngebaeudeversicherung
6 http://www.who.int/indoorair/publications/7989289041683/en/

Predstavujeme GROHE Sense A GROHE Sense Guard:
Bezpečnostný systém na monitorovanie vody, ktorý sa stará o vašu domácnosť

GROHE Sense – 
inteligentný snímač vody

Snímač GROHE Sense monitoruje výskyt vody, sleduje teplotu a vlhkosť a upozorní vás skôr, ako dôjde k havárii.
More about GROHE Sense

GROHE Sense Guard –
Inteligentný ovládač prívodu vody

Vďaka systému GROHE Sense Guard môžete kompletne ovládať prívod vody: slúži na rozpoznávanie mikronetesností, prasknutých potrubí a na automatické uzatvorenie prívodu vody.
More about GROHE SenseGuard

Aplikácia GROHE Ondus na dokonalé ovládanie prívodu vody vo vašej domácnosti

GROHE ONDUS je aplikácia, ktorá je stredobodom všetkých pripojených výrobkov GROHE – napríklad systému GROHE Sense. Poskytuje okamžitú spätnú väzbu na situáciu vo vašom dome, a to kedykoľvek a kdekoľvek. Pomocou aplikácie GROHE ONDUS môžete monitorovať a ovládať systémy GROHE Sense a GROHE Sense Guard.
More about GROHE Ondus App

Komplexné zabezpečenie vodovodného systému vo vašej domácnosti, a to nepretržite

GROHE Sense je systém na monitorovanie výskytu vody pre celú domácnosť, ktorý sa ľahko inštaluje a je pripojený k sieti Wi-Fi. Môžete ho nainštalovať v pivnici, práčovni, kúpeľni alebo kuchyni. Systém zabezpečuje včasné rozpoznávanie únikov vody, vďaka čomu máte reálnu šancu rýchlo zareagovať.

Systém GROHE Sense Guard sa stará o vašu domácnosť

Read more

Available now at 59,99 € (RRP incl. VAT)

Available now in our online shop.
Buy Now