•  

Podomietkový termostat s ručnou, hlavovou sprchou a bočnými sprchami

Product recommendations

Praktickéinformácie
Univerzálnosť -kombináciaručnejsprchysbočnýmisprchamiumožňujeužívateľovivyužívaťvodu zovšetkých strán.
Komfort-GROHEAquadimmerje ovládací prvok, ktorý umožňujevýbrať simedziručnousprchouabočnýmisprchamia súčasne regulujeprietokvody.
Bezpečnosť-pre rodiny s deťmiodporúčame použitietermostatu, ktorýzabezpečíkonštantnúteplotuvody akoochranuproti obareniu.

Informácie o inštalácii
Pre zbezpečeniebezchybnejfunkciebočnýchspŕch sa odporúča ako minimum 3/4 "uzatvárací ventil. Vybavenýnajmodernejšou technológiouGROHE, GROHERapidoT podomietkovým termostatom, zabezpečíprietok vody cez 50litrovzaminútu pritlaku 3barov. Tozaručíoptimálnyprísunvody dobočnýchspŕch. Pri dimenzovaníkanalizácie sa uistite, žemaximálne množstvopoužitejvody môže bezpečne odtekať.Prevádzkovanietohtosprchového riešeniasa neodporúča v spojení sprietokovýmohrievačom. Zásobníkteplejvody bymal byť dostatočneveľký. Spotreba vody pri súčasnom použití hlavovej sprchy a bočných spŕch je360litrovteplej/studenejvody za10minút.

Prosím, dodržujteodporúčanúinštaláciuvýškysprchy.

Množstvovody
Minimálne požiadavkynazabezpečenie riadnehofungovania tohtosprchovéhoriešenia:
• Doporučenýtlak:2,2barpredtermostatom
• prietok 4l/min. pre každú bočnúsprchu
• prietok 12l/min. pre hlavovúsprchu
• prietok 7l/min. pre ručnúsprchu

Všeobecnérady preinštaláciu
Uistite sa, že množstvovody atlakvody sú dostatočné a dbajte na to, aby bolodpaddostatočne nadimenzovaný.