•  

Termostatická podomietková batéria s napúšťaním a ručnou sprchou

Product recommendations

Praktickéinformácie
Komfort-GROHEAquadimmerje ovládací prvok, ktorý umožňujevybrať si napúšťanie medzi Talentofill - napúšťacím systémom,aleboručnousprchoua súčasne regulujeprietokvody.
Bezpečnosť– pre rodiny s deťmi odporúčame použiť termostatické batérie, ktoré vďaka konštantnej teplote zabraňujúobareniu.

Informácie o inštalácii
Zmenouinštalácievýškydržiakasprchymôžete ovplyvniť to,ako ďaleko dosiahnesprchováhadicavovani.

Ak chcete zabrániť opätovnému vtiahnutiu pitnejvody späťdo rozvodu(pozri EN1717), musí byťschválenébezpečnostnézariadenie umiestnené pri inštaláciiručnejsprchy, alebo napúšťacieho systému Talentofill v kombináciisvaňou. Takéto zariadenieje kdispozícii vkolekciipríslušenstvaGROHE- produktčíslo29007000.

Množstvovody
Prezabezpečenie riadnehofungovania tohto vaňového riešenia je potrebný minimálny prietok teplej alebo studenej vody 7 lzaminútu sdynamickýmvstupným tlakomminimálne 1barpredtermostatom.Prerýchlejšie naplnenievanesa odporúčavyššíprietok.

Všeobecnérady preinštaláciu
Uistite sa, že množstvovody atlakvody sú dostatočné a dbajte na to, aby bolodpaddostatočne nadimenzovaný.