•  

Umývadlos 3-otvorovou umývadlovoubatériou

Product recommendations

Praktickéinformácie
Komfort-vybavenátechnológiouGROHECarbodur® (len pre 180°otočnérukoväte), táto batéria zabezpečí presné ovládanie bez námahy a dlhú bezúdržbovú životnosť.

Informácie o inštalácii

Aby sazabránilopoškodeniubatérie, rozvod vody dôkladne prepláchnite!

Nainštalujteodtokovúsadu (28 915), utesnite lem otvoru!
Za týmto účelommusia byťbočnéventilypripojené k prívodu vody.
Otvorte prívod studenejateplejvodyaskontrolujtevodotesnosť.

Množstvovody

Prevádzkasnízkotlakýmohrievačomvodynie jemožná!

Požiadavkynazabezpečeniedobréhofungovaniatohto umývadlového riešenia:
• Min. dynamickýtlak0,5bar
• Doporučenýprietok.tlak1-5bar
• Max. prevádzkový tlak 10bar
• Skúšobnýtlak16bar

Ak jestatickýtlak jevyššíako 5barov, použiteredukčný tlakovýventil.

Vyvarujte saveľkýmrozdielomtlakumedzistudenouahorúcouvodou.
• Prietokpritlaku 3bary: cca. 13 l/min na 1 umývadlovú batériu
• Maximálnateplotavodymax. 80 °C
• Odporúčanie: (úspora energie)60 °C