•  

Podomietkový termostat s ručnou sprchou

Product recommendations

Praktické informácie
Komfort - GROHE Rapido T je podomietkový termostat vybavený GROHE TurboStat® technológiou. Táto sprchová batéria zaručuje presné, jednoduché a bezúdržbové ovládaniepočas celej životnosti batérie.
Bezpečnosť - pre rodiny s deťmiodporúčame použitietermostatu, ktorýzabezpečíkonštantnúteplotuvody akoochranuproti obareniu.

Informácie o inštalácii
Vybavenýnajmodernejšou technológiouGROHE, GROHERapidoT podomietkovým termostatom, zabezpečíprietok vody cez 50litrovzaminútu pritlaku 3barov.

Prosím, dodržujteodporúčanúinštaláciuvýškysprchy.

Množstvo vody
Minimálne požiadavkynazabezpečenie riadnehofungovania tohtosprchovéhoriešenia:
• Doporučenýtlak:2,2barpredtermostatom
• prietok 7l/min. pre ručnúsprchu

Všeobecnérady preinštaláciu
Uistite sa, že množstvovody atlakvody sú dostatočné a dbajte na to, aby bolodpaddostatočne nadimenzovaný.