•  

Vaňový podomietkový termostat

Product recommendations

Praktickéinformácie
Komfort-GROHEAquadimmerje ovládací prvok, ktorý umožňujevybraťsi medzistenovýmvýtokomaleboručnousprchoua súčasne regulujeprietokvody.
Bezpečnosť- Nastavenieteplotyzabraňujeobareniu,hlavnedetí.

Informácie o inštalácii
Zmenouinštalácievýškydržiakasprchymôžete ovplyvniť to,ako ďalekodosiahnesprchováhadicavovani.

Ak chcete zabrániťopätovnému vtiahnutiu pitnejvody späťdo rozvodu(pozri EN1717), musí byťschválenébezpečnostnézariadenie umiestnené pri inštaláciiručnejsprchyv kombináciisvaňou. Takéto zariadenieje kdispozícii vkolekciipríslušenstvaGROHE- produktčíslo29007000.

Množstvovody
Prezabezpečenie riadnehofungovania tohto vaňového riešenia je potrebný minimálny prietok teplej alebo studenej vody 7 lzaminútu sdynamickýmvstupným tlakomminimálne 1barpredtermostatom.Prerýchlejšie naplnenievanesa odporúčavyššíprietok.

Všeobecnérady preinštaláciu

Uistite sa, že množstvovody atlakvody sú dostatočnéa dbajte na to, aby bolodpaddostatočnenadimenzovaný.