•  

Dveumývadlásjednootvorovouumývadlovou batériou

Product recommendations

Praktickéinformácie
Komfort-keramickákartušas technológiouGROHESilkMove®v spojení s extra veľkým prevádzkovým uhlompáky poskytuje precízne ovládanie bez akejkoľvek námahy a zabezpečuje bezúdržbovú a dlhú životnosť batérie.
Ekonomika–Nastavenie prúduateploty (s voliteľným obmedzovačomteploty) prinášaúsporuaž 50% vody.
Bezpečnosť- Nastavenieteploty: voliteľnýobmedzovačteplotyzabrániobareniu, najmä detí.

Informácie o inštalácii
Aby sazabránilopoškodeniubatérie,rozvod vody dôkladne prepláchnite!

Nainštalujteodtokovúsadu (28 915), utesnite lem otvoru!
Za týmto účelommusia byťbočnéventilypripojené k prívodu vody.
Otvorteprívod studenejateplejvodyaskontrolujtevodotesnosť.

Množstvovody

Prevádzkasnízkotlakýmohrievačomvodynie jemožná!

Požiadavkynazabezpečeniedobréhofungovaniatohto umývadlového riešenia:
  • Min. dynamickýtlak0,5bar
  • Doporučenýprietok.tlak1-5bar
  • Max. prevádzkový tlak 10bar
  • Skúšobnýtlak16bar
Ak jestatickýtlakvyššíako 5barov, použiteredukčný tlakovýventil.

Vyvarujte saveľkýmrozdielomtlakumedzistudenouahorúcouvodou.
  • Prietokpritlaku 3bary: cca. 13 l/min na1 umývadlovú batériu
  • Maximálnateplotavodymax. 80 °C
  • Odporúčanie: (úspora energie)60 °C