•  

WC inštalačné systémy a bidetové batérie

Product recommendations

Informácie o inštalácii

InštalačnávýškaWC sedadlabymala byť40cm

Množstvovody
Prevádzkabidetovej batérie v spojení s nizkotlakým prietokovým ohrievačom nie je možná!

Požiadavkynazabezpečenie riadnehofungovania tohto systémovéhoriešenia:
• min. dynamickýtlak0,5baru
• Doporučenýprietok.tlak1-5barov
• Max. prevádzkový tlak 10bar
• Skúšobnýtlak16bar

Ak jestatickýtlak jevyššíako 5barov, použite redukčný ventil.

Vyhnitesa veľkýmrozdielomtlakumedzistudenoua teplouvodou.
• Prietokpritlaku 3barov: cca. 10l/min
• Prívodteplejvodymax. 80 °C
• Odporúčanie: (úspora energie)60 °C

Všeobecnérady preinštaláciu

Uistite sa, že množstvovody atlakvody sú dostatočné a dbajte na to, aby bolodpaddostatočne nadimenzovaný.