•  

Nástenná vaňová batéria

Product recommendations

Praktickéinformácie
Komfort-keramickákartušas technológiouGROHESilkMove®v spojení s extra veľkým prevádzkovým uhlompáky poskytuje precízne ovládanie bez akejkoľvek námahy a zabezpečuje bezúdržbovú a dlhú životnosť batérie.
Praktickosť-prepínanieslúžina zmenumedziručnousprchouanapúšťaním.
Aby nedošlok prekvapeniu,prepínaniesa automatickyprepnenanapúšťaniekeď jevodavypnutá.
Bezpečnosť - Nastavenieteploty:obmedzovačteplotyzabrániobareniu, najmä detí.

Informácie o inštalácii
Zmenouinštalácievýškydržiakasprchymôžete ovplyvniť,ako ďaleko dosiahnesprchováhadicavovani.

Ak chcete zabrániť opätovnému vtiahnutiu pitnejvody späťdo rozvodu(pozri EN1717), musí byťschválenébezpečnostnézariadenie umiestnené pri inštaláciiručnejsprchyv kombináciisvaňou. Takéto zariadenieje kdispozícii vkolekciipríslušenstvaGROHE- produktčíslo29007000.

Množstvovody

Prezabezpečenie riadnehofungovania tohto vaňového riešenia je potrebný minimálny prietok teplej alebo studenej vody 7 lzaminútu sdynamickýmvstupným tlakomminimálne 1barpredtermostatom.Prerýchlejšie naplnenievanesa odporúčavyššíprietok.

Všeobecnérady preinštaláciu

Uistite sa, že množstvovody atlakvody sú dostatočné a dbajte na to, aby bolodpaddostatočne nadimenzovaný.