•  

Nástenná sprchová batéria s ručnou sprchou.

Product recommendations

Praktické informácie
Bezpečnosť - Nastavenie teploty: obmedzovač teploty vody zabráni vzniku obarenia, najmä u detí.

informácie o inštalácii
Prosím, dodržujte odporúčanú inštalčnú výšku sprchovej tyče.

Množstvo vody
Pre zabezpečenie riadneho fungovania tohto sprchového riešenia je potrebný prietok minimálne 7 l teplej/studenej vody za minútu pri dynamickom vstupnom tlaku minimálne 1 bar pred batériou.

Všeobecnérady preinštaláciu
Uistite sa, že množstvovody atlakvody sú dostatočné a dbajte na to, aby bolodpaddostatočne nadimenzovaný.