•  

Riešenia pre umývadlá

Príklady inštalácií pre jedno až troj-otvorové batérie pre umývadlá, alebo zostavy umývadiel.