•  

Beröringsfria blandare

High-tech för de högsta standarderna

Hygien med ett stort 'H': sektorer såsom sjukvården, livsmedelsindustrin och högtrafikerade områden som är öppna för offentligheten är föremål för strikta krav vad gäller renligheten i sanitära områden. Beröringsfria kranar erbjuder inte bara maximalt skydd gentemot spridning av smitta utan är även extremt ekonomiska i och med att de levererar exakt den mängd vatten som behövs. GROHE:s designkvalitet säkerställer att underhållet av produkterna samt deras funktionalitet inte påverkas av ett frekvent användande.


  • Beröringsfri: beröringsfri manövrering, optimal hygiene.
  • GROHE EcoJoy™: levererar vatten endast när det behövs, ekonomisk och resurssparande.
  • GROHE StarLight®: mycket motståndskraftiga finisher.
  • Hygienspolning med justerbar spoltid.
  • Långt batteriliv: långt liv tack vare elektronik med låg energiförbrukning (sju år/150 användingar per dag).
  • Anordningar skyddade mot skadegörelse.
  • Omfattande utbud för variation.

Hygienregler och -krav

Beröringsfri manövrering är den ideala lösningen i situationer där tvättställskranar inte får hanteras för hand. Några av huvudprogrammen beskrivs nedan.
SERVICEOMRÅDEN PÅ MOTORVÄGEN

Omfattning:

I serviceområden som sköts av Autobahn Tank & Rast GmbH är GROHE Europlus E beröringsfria tvättställsblandare installerade i de tillhörande sanitetsanläggningarna.


Regler:
Autobahn Tank & Rast GmbH-regler
(Sanifair-garanti).
MEJERIINDUSTRIN

Omfattning:


Företag såsom bearbetningsanläggningar och mejericenter, som är involverade i produktion och marknadsföring av råmjölk, värmebehandlad mjölk samt mjölkbaserade produkter.

Mjölkprocessande anläggningar måste ha ett lämpligt antal faciliteter med kallt och varmt rinnande vatten eller vatten som har blandats till en lämplig temperatur för rengöring och desinficering av händer. På arbetsområdena och toaletterna får kranar inte hanteras för hand.


Council Directive 94/71/EEC 13 December 1994 ändrat Directive 92/42/EEC
KÖTTPRODUCENTER:

Omfattning:


Företag inom vilka hälsoproblem som påverkar handeln av köttprodukter inom unionen kan uppstå (ECC Directive). Dessa omfattar slakterier, förädlingsföretag, köttavdelningar som hanterar färskt kött, kötthandlare och köttindustrin.

Företagen måste ha ett lämpligt antal faciliteter med varmt och kallt rinnande vatten eller vatten som har blandats till en lämplig temperatur för rengöring och desinficering av händerna. På arbetsområdena och på toaletterna får kranarna inte hanteras för hand.

På alla företag som är föremål för hygienkrav för köttprodukter (regler gällande kötthygien) måste ett lämpligt antal rengöringsfaciliteter med kranar som inte behöver hanteras för hand installeras så nära arbetsplatsen som möjligt. Toaletter måste utrustas med anordningar för handtvätt, med ventiler som inte behöver hanteras för hand.

Regler:
• Council Directive 92/5/EEC of February 10th 1992 amending and updating Directive 77/99/EEC and amending Directive 64/433/EEC
• Regulation governing meat hygiene dated June 29th 2001 (as amended) 
MEDICINSKA OMRÅDEN

Omfattning:


På platser där folk undersöks, behandlas eller vårdas som patienter, där kroppsvävnad, vätskor och sekret från människor och djur analyseras och där man har att göra med patogena bakterier. Även på ställen där smittsamma och potentiellt smittsamma objekt och substanser desinficeras eller där djur genomgår undersökningar eller behandlingar, såsom på sjukhus, i medicinska laboratorier, operationssalar, dissikeringsrum, ambulansfordon och liknande.


På arbetsområden med ökad infektionsrisk måste kranar som kan manövreras utan handkontakt installeras på personaltoaletter.


Regler:
• BVG C8 Health Service
(Före detta VBG 103 -accident prevention regulation-)
daterad October 1st, 1982 – uppdaterad version –

GROHE:s elektroniska blandare med infrarödskontroll