•  

Pris- och leveransvillkor

Reklamation
Fel konstaterat vid leverans av produkt ska omedelbart meddelas leverantören för närmare överenskommelse om åtgärd.
Även transportören ska meddelas omgående om denne är annan än leverantören.

Fel konstaterat vid eller efter installation ska omedelbart meddelas GROHE A/S för överenskommelse om åtgärd.

Vid större skada: Utför ”ENDAST” första hjälpen och kontakta GROHE´s serviceavdelning samt ditt försäkringsbolag innan något mer görs.

Returer
Returer ska ske genom den leverantör som sålt produkten.
Leverantör ska innan retur till GROHE A/S kontakta GROHE A/S för erhållande av ett returnummer.
Returgods ska returneras tillsammans med en kopia av inköpsfakturan. Returgods ska även märkas tydligt med det erhållna returnumret.

Returavdraget är 30% under förutsättning att produkten returneras i ett oskadat originalemballage.

Leverans
Leverans av GROHEs produkter sker via VVS-grossist.

Prisändringar
GROHE A/S förbehåller sig rätten till prisändringar utan föregående varsel.