•  

Dold termostat med hand-, huvud-, och sidoduschar

Produktrekommendationer

Praktisk information
Mångsidigt – kombinationen av huvud- eller handdusch tillsammans med sidoduscharna ger användaren en komplett duschfunktion från alla håll.
Komfortabelt – GROHE aquadimmer är ett manövreringsgrepp, som aktiverar huvud- eller handduschen och samtidigt reglerar vattenmängden.
Säkerhet – framför allt i hushåll där det finns barn rekommenderar vi att termostatblandare används, som sörjer för en konstant inställd temperatur och därmed skyddar mot brännskador.

Installationsanvisningar
Avstängningsventilen bör vara av minst 3/4", för att driften av sidoduscharna ska fungera felfritt.
Tack vare den senaste GROHE tekniken uppnår Rapido T iväggtermostaten mer än 50 l/min vid 3 bar.
Detta garanterar en optimal vattenförsörjning av sidoduscharna. Dimensionera avloppet så att det även kan klara av stora vattenmängder. Drift med en vattenvärmare rekommenderas inte för detta duschsystem. Varmvattenförsörjningen bör ske med en motsvarande dimensionerad varmvattenbehållare. Om huvud- och sidoduscharna används samtidigt, då är förbrukningen upp till 360 liter blandvatten på 10 minuter.

Beakta huvudduschens rekommenderade installationshöjd enligt Tabelle.

Flödesmängd
Förutsättningar för en felfri drift av detta duschalternativ:
• Ett rekommenderat ingångstryck på 2,2 bar framför termostatblandaren
• 4 l/min per sidodusch
• 7 l/min för handduschen
• 12 l/min för huvudduschen
• En totalmängd på 36 l/min vid användning samtidigt

Allmänna installationsanvisningar
Se till att vattenmängden och -trycket är anpassade till rördimensionen.