•  

Dold termostat med hand- och sidodusch

Produktrekommendationer

Praktisk information
Mångsidigt – kombinationen av huvud- och sidoduschar ger användaren en komplett duschfunktion från alla håll.
Komfortabelt – GROHE aquadimmer är ett manövreringsgrepp, som aktiverar handduschen eller sidoduscharna och samtidigt reglerar vattenmängden.
Säkerhet – framför allt i hushåll där det finns barn rekommenderar vi att termostatblandare används, som sörjer för en konstant inställd temperatur och därmed skyddar mot brännskador.

Installationsanvisningar
Tack vare den senaste GROHE tekniken uppnår Rapido T iväggtermostaten mer än 50 l/min vid 3 bar.
Detta garanterar en optimal vattenförsörjning av sidoduscharna. Dimensionera avloppet så att det även kan klara av stora vattenmängder. Drift med en vattenvärmare rekommenderas inte för detta duschsystem. Varmvattenförsörjningen bör ske med en motsvarande dimensionerad varmvattenbehållare.

Beakta duscharnas rekommenderade installationshöjd enligt Tabelle.

Flödesmängd
Förutsättningar för en felfri drift av detta duschalternativ:
• Ett rekommenderat ingångstryck på 2,2 bar framför termostatblandaren
• 4 l/min per sidodusch
• 7 l/min för handduschen

Allmänna installationsanvisningar
Se till att vattenmängden och -trycket är anpassade till rördimensionen.