•  

Dold termostat med huvud- och handdusch

Produktrekommendationer

Praktisk information
Mångsidigt – kombinationen av huvud- och handdusch ger användaren en komplett duschfunktion.
Komfortabelt – GROHE aquadimmer är ett manövreringsgrepp, som direkt aktiverar handduschen eller badkarstilloppet och samtidigt reglerar vattenmängden.
Säkerhet – framför allt i hushåll där det finns barn rekommenderar vi att termostatblandare används, som sörjer för en konstant inställd temperatur och därmed skyddar mot brännskador.

Installationsanvisningar
Tack vare den senaste GROHE tekniken uppnår Rapido T iväggtermostaten mer än 50 l/min vid 3 bar.

Flödesmängd
Duschen behöver minst 7 l blandvatten/min, för att driften ska fungera felfritt. Det dynamiska ingångstrycket bör vara minst 1 bar framför termostatblandaren.

Allmänna installationsanvisningar
Se till att vattenmängden och -trycket är anpassade till rördimensionen.