•  

Iväggtermostat med badkarspåfyllningsgarnityr

Product recommendations

Praktisk information
Komfortabelt – GROHE aquadimmer är ett manövreringsgrepp, som aktiverar handduschen eller badkarstilloppet och samtidigt reglerar vattenmängden.
Säkerhet – framför allt i hushåll där det finns barn rekommenderar vi att termostatblandare används, som sörjer för en konstant inställd temperatur och därmed skyddar mot brännskador.

Installationsanvisningar
Tack vare att handduschhållarens installationshöjd kan varieras kan man påverka hur mycket duschslangen hänger ned i badkaret.
Vid installationen av en handdusch i kombination med ett badkar är en eftermontering av en godkänd säkerhetsanordning nödvändig, för att undvika att dricksvatten sugs tillbaka i ledningsnätet (se EN 1717), finns att få i GROHE tillbehörsprogram – produktnr 29 007 000.

Flödesmängd
Duschen behöver minst 7 l blandvatten/min, för att driften ska fungera felfritt. Det dynamiska ingångstrycket bör vara minst 1 bar framför termostatblandaren. För snabbare badkarspåfyllning rekommenderas en högre flödeskonstant.

Allmänna installationsanvisningar
Se till att vattenmängden och -trycket är anpassade till rördimensionen.