•  

Tvättställ med 3-håls tvättställsarmatur

Produktrekommendationer

Praktisk information
Komfortabelt – de (180 grader vridbara) greppen är utrustade med GROHE Carbodur® tekniken. Tvättställsarmaturerna kan därmed styras enkelt och exakt. Och detta underhållsfritt under hela deras livslängd.

Installationsanvisningar
Tilledningarna bör rengöras noggrant, för att undvika skador på armaturen.
Montera avloppsgarnityret (28915) och täta avloppet.
Anslut de båda iväggventilerna till vattenförsörjningen. Öppna kallvatten- och varmvattentilloppet och kontrollera anslutningarnas täthet.

Flödesmängd
Drift i kombination med lågtrycksvattenvärmare är inte möjlig!

Förutsättningar för en felfri drift av detta tvättställsalternativ:
• Flödestryck på min. 0,5 bar
• Rekommenderat flödestryck 1-5 bar
• Max. tillåtet drifttryck 10 bar
• Kontrolltryck 16 bar

Lägg till en tryckreducerare, om det statiska trycket ligger på över 5 bar.

Undvik stora tryckskillnader i tilledningarna för varm- och kallvatten.
• Genomflöde vid 3 bar flödestryck: ca 13,5 l/min
• Varmvattentillförsel max. 80 °C
• Rekommenderad max. temperatur (för energibesparing): 60 °C