•  

Iväggtermostatarmatur

Product recommendations

Praktisk information
Komfortabelt – GROHE aquadimmer är ett manövreringsgrepp, som aktiverar handduschen eller badkarstilloppet och samtidigt reglerar vattenmängden. Säkerhet – temperaturinställningen med en termostat skyddar mot brännskador – framför allt för barn.

Installationsanvisningar
Tack vare att handduschhållarens installationshöjd kan varieras kan man påverka hur mycket duschslangen hänger ned i badkaret.
Vid installationen av en handdusch i kombination med ett badkar är en eftermontering av en godkänd säkerhetsanordning nödvändig, för att undvika att dricksvatten sugs tillbaka i ledningsnätet (se EN 1717), finns att få i GROHE tillbehörsprogram – produktnr 29 007 000.

Flödesmängd
Duschen behöver minst 7 l blandvatten/min, för att driften ska fungera felfritt. Det dynamiska ingångstrycket bör vara minst 1 bar framför termostatblandaren. För snabbare badkarspåfyllning rekommenderas en högre flödeskonstant.

Allmänna installationsanvisningar
Se till att vattenmängden och -trycket är anpassade till rördimensionen.